Shromáždění

                              Nedělní bohoslužby / Aktualní nahrávky kázání Nahrávky z historie

Livestream bohoslužby

Odkaz na livestream bohoslužby najdete na našem YouTube kanále:

jak probíhá naše shromáždění - začátek v prosinci od 18h (od ledna zase zpátky od 10h)

Odvážíte‐li se vstoupit do naší kaple v neděli lehce před desátou dopoledne, budete moci prožít hodinku a půl společně s ostatními, kteří přišli na bohoslužbu. Její začátek oznámí kazatel zvonkem a mile přivítá všechny přítomnév sále. V průběhu kytara doprovodí několik písní, kterým říkáme „chvály”, neboť v nich vyjadřujeme různými způsoby svou chválu Bohu. Uslyšíte vybrané texty z Bible, jimiž se pak kazatel bude zabývat při promluvě čili kázání. Při jeho poslechu se snažíme zamýšlet nad tím, jak uvádět Boží pravdy do života.

Když farář domluví, někteří vysloví to, co si při něm uvědomili nahlas v modlitbách. Modlitby zazní i v závěru bohoslužby, když se u Boha přimlouváme za ty, kteří prožívají těžké životní etapy. Na závěr obdržíte „slovo na cestu”, jakési shrnutí tématu kázání do jedné věty či verše, a farář pronese požehnání, které vám
dodá sílu a odvahu čelit dalším dnům. 

aktuální nedělní bohoslužba