advent ve vilové

nedělní bohoslužby opět od 10h

Během adventu 2022 jsme přesunuli začátek bohoslužeb na 18h a od ledna 2023 se vracíme zpátky na 10h

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na programu během adventu ve Vilové. Děkujeme všem, kteří přispěli na Jarmark svými výrobky a pak také těm, kteří zakoupením marmelád a dekorací přispěli na pomoc Pavle Habrdové v její těžké situaci. Ve sbírce se vybralo úctyhodných 8.700,- Kč a byly poslány Pavle na pomůcku na podávání léků.