nahrávky kázání

                                                             Shromáždění / Nedělní bohoslužby / Aktualní nahrávky kázání Nahrávky z historie

nahrané bohoslužby online

 

Celé nahrané bohoslužby najdete na našem youtube kanále

MP3 NAHRÁVKY KÁZÁNÍ

Omyl křesťanů – 12.9.2021 Milan Mrázek (čtení Ř 2, 17-24)

Druhá část série kázání na list Římanům. Dnes otevíráme 2. kapitolu.

Snadno se my křesťané chytneme do pasti omylu, že jsme něco víc než ostatní lidé. Vidíme náš úkol v tom, že máme ostatní poučovat a moralizovat. Když přece z Bible vyčteme Boží vůli, tak proč bychom ji neříkali všem lidem na počkání… Taková povýšenost je podobná jako se židé cítili nadřazeni nad pohany v 1. století po Kristu. Přesně takovou povýšenost odsuzuje apoštol Pavel v 2. kapitole svého listu do Říma.

Evangelium má sílu – 5.9.2021 Milan Mrázek (čtení Ř 1, 16-25)

Začínáme novou sérii kázání na list Římanům. Dnes otevíráme 1. kapitolu.

Čemu křesťané vlastně věří? Apoštol Pavel v listu do Říma dává do slov jádro své víry. Někdy je list nazýván Pavlovým evangeliem. Čím Pavel své poselství začíná? Nejdůležitější je najít sám sebe – kde jsem před Bohem. Je těžké připustit, že je to s námi lidmi horší, než jsme si mysleli.