Otevření kostela pro veřejnost

                                                                            Aktuality / Otevření kostela pro veřejnost / Vilovák

otevření kostela pro veřejnost

Každou středu od 14h do 18h je kaple otevřená a je možné vstoupit, posadit se a ztišit se před Bohem. Jde o možnost zastavení se v našem rychlém světě. Prosíme, abychom byli ohleduplní a nerušili se navzájem.